Karate składa się z trzech kluczowych elementów: kihon, kata, kumite. Kihon to trening technik podstawowych – niezbędny, by przejść do walki, czyli kumite.

Trening karate

Kihon to metoda, która zmienia pięści i stopy w środki walki. Na kihon składają się postawy (dachi), pozycje rąk (kamae-te),pchnięcia (tsuki), uderzenia (uchi, ate), bloki (uke), nakrycia (tensho), kopnięcia (keri), techniki obrotowe (kaiten-waza), techniki z wyskoku (tobi-waza), techniki walki w leżeniu i przysiadzie (ne-waza), umiejętność padania (ukemi-waza), techniki uników (rusui–waza), podcięcia (kari), rzuty (nage).

Kata, czyli formy
Wszystkie style karate zawierają kata jako ogólną część treningu. W niektórych stylach ich liczba dochodzi do 50, w innych do 15 albo nawet tylko do 3. Kata są formami demonstrowania obrony, ataku i kontrataku. W celu perfekcyjnego opanowania zaledwie jednego układu należy go ćwiczyć od trzech do czasami nawet dziesięciu tysięcy razy!

Kumite – walka
Dawniej karate było walką na śmierć i życie. Współczesne metody walki w poszczególnych stylach karate różnią się między sobą. W niektórych dopuszcza się atak na głowę i szyję, z wykluczeniem uderzeń bezpośrednio do ciała przeciwnika. W innych stosuje się ochraniacze na tułów – wtedy może dochodzić do uderzenia i kopnięcia, z wyłączeniem głowy jako celu ataku. W karate kyokushin wolna walka jest najbardziej zaawansowaną formą. Z uderzeń wykluczone są twarz, szyja, kręgosłup, genitalia i stawy kolanowe.

Tameshiwari to sztuka łamania przedmiotów. Wykorzystywana jest w treningu karate na poziomie mistrzowskim. Polega na łamaniu sosnowych desek czterema różnymi technikami: pięścią, kantem dłoni, łokciem oraz piętą.
(MW)